Disclaimer

Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door tomster | design, in opdracht van Minke Maat woord en beeld, Loosdrechtseweg 168 in Hilversum, hierna te noemen: Minke Maat.

1. Auteursrechten / Intellectueel eigendom

Alle afbeeldingen van producten en overige materialen op de site zijn eigendom van Minke Maat en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan webpagina’s van Minke Maat af te drukken voor persoonlijk gebruik.  Het is niet toegestaan de teksten van de site te kopiëren en deze te gebruiken voor andere doeleinden, mits je schriftelijk toestemming hebt gekregen van Minke Maat. Indien je toch besluit deze regels niet na te leven zullen wij gerechtelijke stappen ondernemen.

2. Linken naar de website van Minke Maat

Indien je een link wilt leggen naar deze site, doe dit dan altijd naar de homepage (https://minkemaat.nl).

3. Juistheid van gegevens

Sommige producten die op de site worden afgebeeld kunnen afwijken van de werkelijkheid of zijn niet meer in het assortiment opgenomen. Minke Maat behoudt zich te allen tijde het recht om producten toe te voegen, uit het assortiment te halen of de prijzen te wijzigen.

4. Aansprakelijkheid

Minke Maat is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Minke Maat website zouden voorkomen. Minke Maat is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Minke Maat website zijn gelinkt.

5. Databescherming

Minke Maat respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Lees er alles over in de Privacyverklaring.